Yasal Danışmanlık

Uzmanlık + Sezgi + Yaratıcılık = Kazanç

Giriş Oturumu

Müvekkil ve hukuki sorun ile hukuk bürosunun ilk teması olan bu görüşmede sorunun hukuk dünyasındaki yerinin tespiti ve müvekkilin beklentisinin ne olduğunun anlaşılması hedeflenir. Bu ilk görüşmede  en dürüst ve şeffaf  şekli ile müvekkilin ön görülen kar ve zarar açıklanarak müvekkilin zararına olacak bir süreci başlatması engellenir. Giriş oturumu neticesinde yasal danışmanlık veya yasal temsil aşamasına geçilmesi halinde bu oturum ekstra ücretlendirilmez.

Detaylı Analiz ve Tavsiye

Yasal kararlar zor ve karmaşık olabilir, bu nedenle bilinçli bir yaklaşım benimsemek çok önemlidir. Bu hizmet sunumuyla, sürecin her aşamasında size rehberlik etmemiz için KapitalHukuk'a güvenebilirsiniz.  Hangi aşamada olursa olsun müvekkilin lehine olabilecek tüm sonuçlar hedeflenerek sonuca yönelik tavsiyelerin sunulması ve vekaletname tanzimi ile yasal vekilliğin başlatılması hedeflenir. Şeffaflık ve yenilikçilik ilkelerimiz gereği Müvekkil için özel olarak KapitalHukuk internet sitesi üyeliği tanımlanır. Tüm hukuki sürecine dair bilgi ve belgeleri bu üyelik üzerinden her an her yerden görebilir veya indirebilir.

 
Team Meeting
Making Notes